Minnesstenarna över omkomna soldater i Libanon, Makedonien och Bosnien finns uppställda vid Swedint i Almnäs. Soldaterna förolyckades under tjänstgöring vid L110, MA02, BA05, BA06 och BA99.
Kenneth Fransson
Minnessten från Libanon, uppställd vid Swedint i Almnäs  
 
Lars Gardell
Ola Hahne
Patrik Martinsson
David Sund
Rickard Åberg
Jörgen Öhlund
Minnessten från Bosnien, uppställd vid Swedint i Almnäs.  
 
Tobias Boström Renström
Minnessten från Makedonien, uppställd vid Swedint i Almnäs.  
För de svenska soldater som stupat för freden brinner ständigt en låga vid Swedint i Almnäs.

Deras minne högtidlighålls också i samband med FN-dagen den 24 oktober varje år. På FN-dagen finns förutom försvarsmaktspersonal också musikkåren och representanter för soldater som tjänstgjort i utlandsstyrkan samlade vid FN-minnesmärket ute på Gärdet i Stockholm.